loading

2018.11.27 – Wtorek 34 tygodnia w ciągu roku

Chwalebny Chrystus przyjdzie na sąd. Na końcu obecnego porządku świata obejmie on wszystkich ludzi. Dla każdego z nas dokona się od razu po naszej śmierci. Doczesne życie jest tylko krótkim etapem w stosunku do wieczności. Teraz jest czas dojrzewania. Celem jego są żniwa. Już teraz widać, jaki będzie pożytek z naszego życia i postępowania. Jeśli wydaje się, że marny – zmieńmy to, co szkodliwe. Można jeszcze wszystko naprawić. Można marne rośliny otoczyć opieką, zastosować odpowiednie środki, by się wzmocniły i wydały oczekiwany plon. Wytnijmy więc w sakramencie pojednania chwasty i przez pracę nad sobą spulchnijmy glebę naszego serca. By dobro mogło wzrastać.