loading

2018.11.29 – Czwartek 34 tygodnia w ciągu roku

Apokalipsa zapowiada ostateczne zwycięstwo nad wszelkimi mocami zła. Ich symbolem jest Babilon. Najpierw wielkie mocarstwo wschodnie, które doprowadziło do upadku Izraela, zniszczenia pierwszej świątyni i wygnania Judejczyków. W Apokalipsie ta nazwa oznacza pogański Rzym. Dążący do opanowania całego świata. Narzucający kult bogini Romy i sprawujących aktualnie władzę cezarów. Współczesna cywilizacja wiele mówi o wolności i tolerancji, ale też chciałaby ludziom sporo narzucić. Czy pozwalamy sobie wmówić, że coś obecnie modne, o czym mówi i co robi wielu znanych ludzi, jest nam niezbędne do godnego życia? Wtedy stawalibyśmy po stronie Babilonu.