loading

2018.11.30 – ŚW. ANDRZEJA

Czcimy dzisiaj św. Andrzeja Apostoła, brata św. Piotra, patrona Kościołów Wschodnich. Należał do pierwszych uczniów, którzy poszli za Panem Jezusem od św. Jana Chrzciciela. Dzisiejsza Ewangelia mówi o powołaniu dwóch par braci rybaków nad jeziorem. Święty Jan pisze dokładniej o tym, że Andrzej przyprowadził do Mistrza nad Jordanem, swego brata. Potem całkowicie oddali się pracy dla Nauczyciela. Andrzej uznał, że Pan wyznaczył jego brata na przywódcę. Nie szukał własnego wyniesienia. Nie podkreślał, że on był pierwszy. Sumiennie, dyskretnie wykonywał to, czego Chrystus i ludzie od niego oczekiwali. Naśladujmy w dzisiejszym hałaśliwym świecie ten przykład sumiennej, dyskretnej, skromnej, a zarazem skutecznej posługi. Módlmy się też o jedność, coraz lepsze zrozumienie między wspólnotami kościelnymi na Wschodzie i Zachodzie.

jest