loading

2018.12.05 – Środa 1 tygodnia Adwentu

Radosne oczekiwanie adwentowe na przyjście Zbawiciela wypełnia nasze serca. Z natury jesteśmy spragnieni Boga, ale i On pragnie być z nami. Dlatego nas stworzył. Nie jesteśmy produktem przypadku, ale dziełem kochającego nas Stwórcy. I może się nam czasem wydawać, zwłaszcza w adwencie, kiedy tyle słyszymy o oczekiwaniu na Pana, że jest On gdzieś daleko, to jednak On już raz do nas przyszedł, Odwieczny Bóg, który w łonie Niepokalanej Maryi stał się dla nas Bogiem bliskim, Bogiem dla nas i z nami. Dlatego w adwencie dziękujemy za Bożą obecność wśród nas. Nie jesteśmy nigdy sami. Bóg jest z nami, o czym przypomina nam pozdrowienie liturgiczne: Pan z wami. Zaprawdę, Pan jest z nami!