loading

2018.12.09 – 2 niedziela Adwentu, C

Adwentowy fiolet może nas przytłaczać, bo kojarzy się z reguły z Wielkim Postem bądź też liturgią pogrzebową. W adwencie ma on jednak zupełnie inne znaczenie. Wyraża tęsknotę człowieka za przychodzącym Zbawicielem. A On jest naprawdę blisko. Śmiało można powiedzieć, że adwent to przeżywanie bliskości Boga, który jest, który był i który przychodzi. Dlatego w miarę upływania kolejnych dni adwentu powinna wzrastać nasza radość na spotkanie z Panem, który niebawem do nas przyjdzie w Uroczystość Bożego Narodzenia. A kiedyś przyjdzie i po każdego z nas osobiście, by móc się nami radować w wieczności, do której nas powołał w chrzcie świętym.

jest