loading

2018.12.30 – Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa

Prawdziwy Bóg stał się prawdziwym Człowiekiem, o czym przypomina nam nawet Jego Święta Rodzina, której nie mogło zabraknąć w obchodach Bożego Narodzenia. A to przypomnienie dla nas, że do normalnego człowieczeństwa należy rodzina. Żadne więc ustawy ani poglądy nie mogą zmienić tej fundamentalnej prawdy o człowieku. Rodzina, jako związek jednego mężczyzny i jednej kobiety, gdzie Bóg, jeśli jest taka Jego wola, obdarza życiem, jest więc dziełem Bożym, więcej: jest świętością.