loading

2019.01.01 – ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI

Na progu Nowego Roku otrzymujemy prawdę o Bożym
Macierzyństwie Maryi. Ta niezgłębiona tajemnica,
tak nieogarniona przez ludzki umysł, że przez wielu odrzucana
czy negowana, jest dla nas mocną podstawą
i solidnym fundamentem, na którym wznosimy gmach
naszej wiary. Maryja ukazuje nam bowiem Jezusa Chrystusa,
w którym nastąpiło prawdziwe zjednoczenie natury
Boskiej i ludzkiej. Oto Bóg naprawdę stał się człowiekiem,
nie tylko symbolicznie czy zewnętrznie, przyjmując
ludzkie ciało, lecz naprawdę stając się naszym Bratem,
uczestnicząc w naszej naturze, a jednocześnie nie tracąc
nic ze swego Bóstwa. Tylko dzięki temu i my możemy
mieć w Nim udział. Chrystus, stawszy się człowiekiem,
jest nim już na wieki, przez co wprowadza naturę
ludzką w samo centrum miłości Najświętszej Trójcy.