loading

2019.01.02 – ŚWIĘTYCH BAZYLEGO WIELKIEGO I GRZEGORZA Z NAZJANZU

Okres Bożego Narodzenia to czas pogłębiania naszej
wiary w prawdziwe Bóstwo i prawdziwe Człowieczeństwo
Jezusa Chrystusa. Choć świat czyni z tego
okresu nieustającą zabawę, pozostając na powierzchni
prawdziwego przeżywania tajemnicy, to każdy wierzący
wyczuwa, że głębia tego misterium domaga się kontemplacyjnego
zapatrzenia. Wtedy możemy się zatrzymać
i znaleźć nie tylko świąteczne ozdoby, ale samą Światłość
Świata, która zstąpiła na ziemię. W pierwszych
dniach nowego roku opromienia ona drogę naszych
kroków i decyzji, byśmy przyjęli właściwy kierunek –
drogę do radości wiecznej. Pozostając na jej szlakach
napotykamy przeszkody, ale dla ufających Bogu stają
się one jedynie sposobnością do ukazania się łaski
i prawdy Chrystusa, który poprzedza nas w wędrówce.