loading

2019.01.06 – OBJAWIENIE PAŃSKIE

Bóg jest Stwórcą i Panem całego świata, jednak
wstępuje weń jako niepozorne Niemowlę. Ten wielki
Król nie potrzebuje całego splendoru, który spodziewalibyśmy
się widzieć wśród najważniejszych tego świata.
On sam jest Alfą i Omegą – nic, co zewnętrzne, nie
przyda Mu więc blasku. Natomiast zstępując pomiędzy
zwykłych ludzi, staje się dla nas całkowicie bliski i osiągalny.
Jest prawdziwie Emmanuelem – Bogiem z nami.
I to jest właśnie objawieniem się Jego chwały, czyli obecności.
Mędrcy ze Wschodu podążyli za Gwiazdą, zawierzając
temu jedynemu znakowi, jaki posiadali. Wiara
nie może wprowadzić w błąd. Ona pozwala oglądać
prawdziwego Boga w maleńkim Dzieciątku i przez to
zbliża nas do tego momentu, kiedy będziemy Go oglądać
twarzą w twarz.