loading

2019.01.07 – Poniedziałek, 7 stycznia

Trwając w adoracji Tajemnicy Wcielenia, możemy
odkrywać wciąż na nowo, w jaki sposób oświeca ona
nasze życie. Pośród zgiełku świata zawsze możemy
zwrócić się w stronę tego blasku, który nie zna zachodu.
Jezus sam jest naszym zbawieniem – w Nim jest
wszystko, czego potrzebujemy: wszystkie skarby mądrości
i umiejętności. Grzech, który nieustannie chce nami
zawładnąć, jest przyczyną walki toczącej się w i wokół
nas. Jest to zmaganie ciemności i światła. Zwycięstwo
dokonuje się zawsze w Chrystusie, gdyż jest tak naprawdę
jedynie uczestnictwem w tym jedynym zwycięstwie,
którego dokonał na Krzyżu. Jako Dziecię zrodził
się w ciemności nocy, wśród niesprzyjających pod każdym
względem warunków, by pokazać, że zawsze jest
i będzie pośród nich prawdziwym Zwycięzcą.