loading

2019.01.09 – Środa, 9 stycznia

Dar, jakim zostaliśmy wzbogaceni, nie polega na
czymś czysto zewnętrznym, nie jest przemijający i nie
zużywa się z czasem. Przyjście Chrystusa w ludzkiej
naturze stało się bowiem nieodwołalnym włączeniem
jej w naturę Bożą. Jeśli świadomie przyjmiemy tę prawdę,
opromieni ona całe nasze życie. Przed jej blaskiem
zniknie wszelki cień grzechu i błędu, a nasze umysły
staną się zdolne do prawidłowego odczytywania rzeczywistości
i uważnego wsłuchiwania się w głos sumienia.
To, co oferuje nam Bóg, jest bowiem zawsze wartością
najwyższą, prawdą w całej swej istocie i pokojem, który
nie stanowi jedynie braku konfliktów, ale jest rzeczywistym
pojednaniem. Zgiełk świata nigdy nie przyniesie
nam ukojenia, gdyż niesie chaos słów i poglądów, które
zazwyczaj są jedynie ludzkimi konstrukcjami.