loading

2019.01.10 – Czwartek, 10 stycznia

Wielu ludzi na świecie żyje tak, jakby Bóg nie istniał,
lub przynajmniej nie interesował się ich istnieniem.
Jest to oszustwo serwowane przez złego ducha, który
chce oddzielić człowieka od jego Stwórcy – jedynego
celu i najwyższego szczęścia. On jednak nie pozostaje
obojętny wobec tego kuszenia swoich dzieci, lecz sam
wkracza w historię świata, posyłając swego Syna, który
już na zawsze łączy ludzkość z Bogiem w samym
sobie. Wiekuista Mądrość, która przenika dzieje świata
i każdego z nas, dokonuje z mocą dzieła naszego odkupienia.
Przyjęcie naszej natury to uświęcenie każdego
aspektu ludzkiego istnienia, gdyż wszystko, co zostało
przez Chrystusa przyjęte, jest też przez Niego zbawione.

jest