loading

2019.01.11 – Piątek, 11 stycznia

Umysł ludzki nigdy nie będzie w stanie zgłębić Bożej
łaski i miłości Boga do człowieka. Cała wieczność
nie będzie wystarczająca, dlatego stanie się ona dla
nas nieustannie pomnażanym szczęściem poznawania
Boga i wchodzenia coraz dalej w misterium Jego istoty.
Ten „proces” rozpoczyna się już tu, na ziemi, kiedy staramy
się o zażyłą relację ze Stwórcą przez modlitwę,
sakramenty, poznawanie słowa Bożego. W tym wszystkim
prowadzi nas światło Bożego Ducha, który niczym
Gwiazda Betlejemska wskazuje właściwą drogę. Pan
łagodny, miłosierny i sprawiedliwy ukazuje się nam na
ścieżce wiary jako Ten, od którego zależy wszystko. On
panuje nad całym światem i kieruje jego losy ku ostatecznemu
wypełnieniu. Człowiek w swej wolności może
przyjąć lub odrzucić to prowadzenie…