loading

2019.01.13 – CHRZEST PAŃSKI

Dzisiejsze święto kończy okres Narodzenia Pańskiego.
Jest definitywnym przypieczętowaniem prawdy
o tym, że w całym dziele zbawienia działają wspólnie
Trzy Osoby Boskie. Trójca jest bowiem nierozdzielna –
jest jednym Bogiem, który z miłości do człowieka podejmuje
zadania uwolnienia go od grzechu i wiecznej
śmierci. Chrzest Jezusa w Jordanie staje się epifanią
– objawieniem mocy Ojca, Syna i Ducha Świętego. Zagłębiając
się w refleksję o naszym przeżyciu mijającego
okresu liturgicznego, musimy zadać sobie pytanie
o jego jakość – czy było ono jedynie sentymentalnym
rozkoszowaniem się świąteczną atmosferą, czy też autentycznym
doświadczeniem Bożej mocy i miłości ukazanej
we Wcieleniu Jego Jednorodzonego Syna? W naszej
wierze musimy wzrastać, jak wzrastało i rozwijało
się Dzieciątko Jezus.

jest