loading

2019.01.14 – Poniedziałek 1 tygodnia zwykłego

Wchodząc w okres zwykły w ciągu roku w liturgii Kościoła,
mamy za sobą doświadczenie świętowania Wcielenia
naszego Zbawiciela. Ten czas usposabia nas do
przygotowania się na wejście w nasze codzienne obowiązki
ze światłem wiary, która potrafi odkrywać Bożą
obecność w każdym dniu. Świat często oszukuje nas,
twierdząc, że to, co wielkie i doniosłe, musi mieć bogatą
oprawę i dokonywać się spektakularnie. Tymczasem
Bóg upodobał sobie to, co pokorne, ukryte i ciche. Jego
łaska działa niepostrzeżenie, ale konsekwentnie. Ludzkimi
oczami rzadko dostrzegamy ogrom chwały, gdyż
nieczęsto przekracza ona ustalone przez Boga prawa
natury. Boże światło dostrzegamy wtedy, gdy sami w nim
jesteśmy. Wtedy bowiem pozwalamy się ogarnąć Duchowi
Świętemu i poprowadzić w wędrówce wiary, podążając
za Jego wezwaniem.