loading

2019.01.16 – Środa 1 tygodnia zwykłego

Jezus nieustanie wzywa nas do rozpoznania prawdy
o tym, że najważniejszą sprawą w życiu jest nasze
uświęcenie. Wszystko inne ma temu służyć i będzie się
tak działo o tyle, o ile wszelkie nasze przedsięwzięcia
i obowiązki będziemy spełniać szlachetnie i z oddaniem.
Przestrzeń naszego życia jest bowiem tą rzeczywistością,
w której się uświęcamy. Nie możemy pragnąć jakiejś
innej sfery niż ta, w której jesteśmy, gdyż tracimy
wtedy czas na rozmyślanie o tym, co nigdy nie nastąpi.
Tu i teraz mamy wszelkie sposobności do zdobycia życia
wiecznego, przyjęcia Bożej łaski i współpracy z nią.
Dany nam czas już więcej się nie powtórzy, ale możemy
być pewni, że zostaje on włączony w wieczność,
gdy przyjmujemy Jezusa za naszego Pana. Jego ofiara
przekroczyła bowiem bramy doczesności, stając się
miłą wonią przed obliczem Ojca.