loading

2019.01.17 – ŚW. ANTONIEGO

Liturgiczne wspomnienie św. Antoniego kieruje nasze
spojrzenie na radykalne wymagania Ewangelii. Dzisiejszy
patron przejął się do głębi słowem Bożym i starał
się je wcielać w życie wręcz dosłownie. Jego powołanie
jest tak radykalnie różne od naszego współczesnego
życia pełnego zabiegania, pośpiechu i hałasu. Jego
przesłanie jest jednak może tym bardziej aktualne dla
współczesnego człowieka, który nie znajduje często już
czasu dla Boga. Święty Antoni poświęcił się całkowicie
życiu wewnętrznemu, pociągając za sobą rzesze naśladowców.
I nam jest potrzebny czas wyjścia na pustynię,
gdzie jesteśmy sam na sam z naszym Panem i gdzie
może On mówić prosto do naszego serca. Takie odejście
od codziennego tempa życia pozwala zaczerpnąć
duchowej energii uczącej nas uznania Boga za jedyne
bogactwo (modlitwa nad darami).