loading

2019.01.18 – Piątek 1 tygodnia zwykłego

Bóg cały czas dokonuje wielkich dzieł. Ciągle trwa
Jego „praca” podtrzymywania wszystkiego w istnieniu
i udzielania ludziom zbawczej łaski. W życiu każdego
z nas widzimy liczne Boże interwencje. Jeśli tylko
mamy odpowiednio wyostrzony zmysł wiary, to potrafimy
dostrzegać prawdę, że wszystko jest darem Stwórcy.
W psalmie responsoryjnym śpiewamy dziś: Wielkich
dzieł Boga nie zapominajmy. Ta pamięć usposabia nas
do pogłębiania wiary i dziękczynienia. Jej brak osłabia
gorliwość i w ciężkich chwilach nie będziemy mieli do
czego wracać, by rozpalić na nowo nadzieję na to, że
Bóg i tym razem nas przez nie bezpiecznie przeprowadzi.
Również liturgia jest nieustannym wspominaniem,
choć bardzo specyficznym – wspominaniem uobecniającym
dzieło zbawcze, dzięki czemu wciąż na nowo wchodzimy
w jego zasięg, żyjąc pełnią życia w Chrystusie.