loading

2019.01.19 – ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA

Chrystus jest Jedynym i Najwyższym Kapłanem,
który dokonał wiecznej ofiary, składając Bogu Ojcu samego
siebie. Pragnie On, by Jego obecność trwała
wśród nas aż do skończenia świata, dlatego powołuje
przez wieki licznych mężczyzn, by mieli udział w Jego
kapłaństwie, a przez prawe życie także w Jego świętości.
Takim kapłanem był św. Józef Sebastian Pelczar.
Jako biskup oddał się całkowicie powierzonemu sobie
ludowi i stał się wiernym sługą według Bożego Serca.
Zapatrzony w Nie czerpał z tego źródła inspirację do
działania. Kształtowany w tej szkole dał przykład angażowania
wszystkich talentów w Bożą sprawę. Bóg
wzywa bowiem każdego z nas do nieustannego wysiłku
w dążeniu do naszego duchowego postępu i zawierzenia
Jego nieustającej pomocy.