loading

2019.01.20 – 2 NIEDZIELA W CIĄGU ROKU, C

Wszystko to, czego pragniemy, znajduje się w Bogu.
On naprawdę chce nas wszelkim bogactwem obdarzyć,
gdyż wie przecież, jakie tęsknoty włożył w nasze serca!
One nas prowadzą wprost do Niego. Nasze pragnienia
są nieskończone – chcemy, by nasze wnętrza napełniały
się, by obfitowały w radość, pokój i miłość oraz ukazywały,
co to znaczy przebywać w Bożej chwale. Tych
wszystkich darów udziela nam Duch Święty, posłany do
naszych serc i czyniący z nas swoją świątynię. Im bardziej
otworzymy się na tę prawdę, tym bardziej będziemy
przez nią przeobrażeni. Jest to kluczowe, gdyż otwiera
drogę ku temu, by wciąż dokonywało się dzieło naszego
odkupienia (modlitwa nad darami), przynosząc owoce
w doczesności, a kiedyś w szczęśliwej wieczności.