loading

2019.01.21 – ŚW. AGNIESZKI

Ewangelia jest pełna paradoksów, gdyż Boża logika
nie odpowiada ludzkiej. Ci, którzy autentycznie żyją
Dobrą Nowiną, niejednokrotnie przekraczają moce ciała
i krwi. Dzisiejsza patronka – św. Agnieszka – jest tego
doskonałym przykładem. Przez krótki czas ziemskiego
życia udoskonaliła się do tego stopnia, że była w stanie
świadomie złożyć ofiarę ze swego życia. Taka postawa
nas zachwyca, ale nie możemy pozostać jedynie na tym
poziomie. Męczennica rzuca nam wyzwanie, proponując
radykalne podążanie za Jezusem, w którym odrzuca
się wszelki kompromis z tym światem. Otwiera także
przed nami perspektywę oblubieńczej relacji z Chrystusem,
w której dusza jednoczy się z Nim tak ściśle, że
całkowicie odzwierciedla w sobie oblicze Zbawiciela,
pozwalając oglądać je już na tej ziemi innym ludziom.

jest