loading

2019.01.22 – Wtorek2 tygodnia zwykłego

Nasz Bóg włada niebem i ziemią. Choć czasem
wydawałoby się, że wszystko się wali, nic jednak nie
wymknęło się spod Bożego panowania. Jego mądrość
w kierowaniu dziejami dostrzeżemy pewnie dopiero
w wieczności, gdy zagadki historii zostaną rozwiązane,
a jej sens odsłonięty. Doczesna wędrówka to droga wiary
i zaufania, które często pozwalają nam nawet zewnętrznie
ujrzeć Boże interwencje. Będzie się tak działo, jeśli
naprawdę uznamy w naszych sercach Boga za Pana
dziejów i wieczności. Włączymy się przez to w pieśń
uwielbienia, do której wezwana jest cała ziemia. Boże
prawa dają prawdziwą wolność, a nakazy i zakazy kierują
bezpiecznie ku pełnej dojrzałości wewnętrznej. Ich
przyjęcie to otwarcie się na nieustanny rozwój, prowadzący
do naszego spełnienia.