loading

2019.01.24 – ŚW. FRANCISZKA SALEZEGO

Święty Biskup, którego dziś wspominamy, to postać
godna podziwu. Szczególnie znany jest ze swego ogromnego
wpływu na ludzi, gdyż jego głoszenie i działalność
duszpasterska doprowadzały do nawrócenia dziesiątki
tysięcy osób. Było to możliwie dzięki temu, że sam był
napełniony Duchem Świętym i tak jak Apostoł Paweł stał
się wszystkim dla wszystkich (por. 1 Kor 9, 22). Bóg daje
bowiem swą własną moc tym, którzy są Mu wierni, postępują
według Jego przykazań i dokładają wszelkich
starań ku temu, by rozeznać i wypełniać Jego wolę. Każdy,
kto chce Mu służyć, nie będzie pozbawiony wsparcia
z góry i nadprzyrodzonej pomocy, gdyż staje się pracownikiem
w winnicy Pańskiej, na której wzroście i rozwoju
najbardziej zależy przecież samemu Bogu.

jest