loading

2019.01.25 – NAWRÓCENIE ŚW. PAWŁA

Nawrócenie św. Pawła to punkt zwrotny nie tylko
w jego osobistym życiu, ale też w historii Kościoła.
Nadzwyczajna Boża interwencja otworzyła mu drogę do
przyjęcia łaski wiary i przyczyniła się do rozwoju gmin
chrześcijańskich oraz głoszenia Ewangelii poganom.
Zaskakuje nas hojność Bożej łaski, która jest w stanie
dokonać wszystkiego i wyprowadzić z każdego grzechu.
Potrzebna jest jednak współpraca z tym Bożym
darem, gdyż bez ludzkiego zaangażowania nie będzie
on w stanie się rozwijać. Paweł to człowiek, który angażował
się we wszystko całym sobą – gdy prześladował
Kościół, rzeczywiście czynił to z gorliwością, ale gdy się
nawrócił, cały swój potencjał zaangażował w sprawę głoszenia
Dobrej Nowiny. To dla nas przykład radykalizmu
w wierze i autentycznego podążania za jej wskazaniami.

jest