loading

2019.01.26 – ŚWIĘTYCH TYMOTEUSZA I TYTUSA

W pierwotnym Kościele potrzeba było świętych pasterzy,
którzy potrafiliby prowadzić wiernych we właściwym
kierunku, rozpoznając poruszenia Ducha Świętego,
który sam pragnie prowadzić swój lud. Święci Tymoteusz
i Tytus są przykładem takich oddanych Bogu sług.
Zaangażowani całym sercem w misję głoszenia Ewangelii
poświęcili temu zadaniu całe swoje życie. Przede
wszystkim jednak przyświecali innym przykładem żywej
wiary, kształtowanej pod wpływem Bożej łaski, przyjętej
przez nich dobrowolnie. Obaj uczą nas świadomości
bycia wspólnotą, która razem idzie do Pana. Celem nas
wszystkich jest urzeczywistnianie już tu i teraz Bożego
królestwa, które w pełni objawi się na końcu czasów.
Każdy krok w tym kierunku jest jednak ważny i cenny,
dlatego nasz wspólny trud jest tak istotny.

jest