loading

2019.01.27 – 3 NIEDZIELA W CIĄGU ROKU, C

Przyjmując dar zbawienia, musimy mieć świadomość,
że jest on całkowicie bezinteresowny. Nie mamy
takiej zasługi, która mogłaby wyjednać nam to dobro.
Odkrycie tej prawdy pozwala nam w całej pełni się rozradować.
Naszym problemem jest jednak to, że my tak
naprawdę nie chcemy być obdarowywani. Trudno jest
nam przyjąć coś za darmo, gdyż wydaje się nam, że
jest to coś o małej wartości albo zbywa ofiarodawcy.
Dlatego też serce ludzkie jest zamknięte na Bożą miłość,
jest podejrzliwe i nie ufa. Wynika to z rany grzechu
pierworodnego, która stawia przed naszymi oczyma naszą
kruchość. Obdarowanie Duchem Świętym prowadzi
nas do uzdrowienia. On jest naszym Obrońcą i Pocieszycielem,
On wlewa w nasze dusze radość, która nie
ma końca, gdyż czerpie z wiecznego źródła – Bożego
Serca, pełnego miłości.