loading

2019.01.28 – ŚW. TOMASZ Z AKWINU

Patron dnia dzisiejszego całe swoje życie poświęcił
zgłębianiu Bożych tajemnic. Stał się jednym z najważniejszych
teologów w historii Kościoła. Jest dla nas przykładem
otwierania się na Bożą mądrość, która udziela
się ludziom chętnie i z hojnością. Jest ona bowiem
darem prowadzącym do głębokiego poznania Stwórcy,
a w konsekwencji – do zjednoczenia z Nim. Wiara i rozum
są nierozłączne. Gorliwe pomnażanie naszych talentów
to droga do rozwoju osobistego, ale także wyraz
miłości Boga – od którego te dary otrzymujemy – i bliźnich,
którzy mogą korzystać z owoców naszej pracy.
Cały ten wysiłek staje się bezpieczną drogą do świętości
– zgłębiania Prawdy, do której dążymy, i świadczenia
o niej całym naszym przemienionym przez łaskę życiem.