loading

2019.01.29 – Wtorek 3 tygodnia zwykłego

Łaska Ducha Świętego pozwala nam widzieć wszystko
we właściwym świetle. Wydaje się nam to naturalne,
że odróżniamy dobro od zła. Jeśli jednak rozejrzymy się
wokół siebie, okaże się, że wcale nie dla wszystkich to
rozeznanie jest takie oczywiste. Mamy przecież w świecie
przykłady zachowania, które nas bulwersują, a ustanawiane
przez ludzi prawa często są przeciwne Bożym
przykazaniom. Człowiek, który odrzuca światło Stwórcy,
zaczyna bowiem kroczyć w ciemności i tak naprawdę
nie wie, dokąd idzie, nie widzi absurdalności swoich
ustaleń ani pychy, która nim kieruje, kiedy sam chce
ustanawiać normy moralne. Jedynie dobrowolne poddanie
się kierownictwu Bożego Ducha zabezpiecza nas
przed tym zgubnym błądzeniem i doskonali naszą naturę,
przysposabiając ją do spełniania dobrych czynów.

jest