loading

2019.01.30 – Środa 3 tygodnia zwykłego

W naszych sercach jest wypisane prawo naturalne,
będące odblaskiem odwiecznego prawa Bożego.
Kierując się jego wskazaniami, możemy dojść do poznania
Stwórcy. Każdy, kto przyjął Jezusa za swego
Pana i otworzył się na dar Ducha Świętego, ma w swoim
sercu światło Bożego prawa. Nasz umysł potrzebuje
tego oświecenia, by nie błądził po bezdrożach fałszu,
na które może zostać sprowadzony przez swoje błędne
analizy. Człowiek jest bowiem omylny i nie może stanowić
punktu odniesienia sam dla siebie. Nie jest bowiem
swym źródłem ani celem swych pragnień, które kierują
się w stronę poznania majestatu, piękna, potęgi i blasku
samego Stwórcy. Przewodnikiem ku Niemu jest nam
Boże słowo, rozsiewane hojnie przez Jezusa, by mogło
dotrzeć do każdego człowieka i stać się w nim kiełkującym
ziarnem wiecznego życia.