loading

2019.01.31 – ŚW. JANA BOSKO

Święty Jan Bosko jest doskonałym przykładem posłuszeństwa
Bożym natchnieniom i poprawnego odczytywania
znaków czasu. Widząc potrzebę wychowania
i duszpasterstwa wśród dzieci i młodzieży, z zapałem
podjął się tej pracy. Niewątpliwie jest to trudne zadanie
– prowadzić młodego człowieka do dojrzałości oraz
poznania Boga i siebie samego. Jan Bosko nie zważał
jednak na niepowodzenia, pokazując nam, jak pracować
rzetelnie nawet wtedy, gdy na owoce naszego
wysiłku przyjdzie czekać być może długie lata. Czas
poświęcony drugiemu człowiekowi nie jest nigdy zmarnowany,
a prowadzenie go do Boga jest aktem wielkiej
miłości. Uczymy się przez to zapominania o sobie
i składania całej nadziei w Bogu, który wszelkie nasze
poczynania może uczynić owocnymi, jeśli tylko spełniamy
je z czystą intencją.

jest