loading

2019.02.02 – OFIAROWANIE PAŃSKIE

Czterdzieści dni po narodzeniu Jezusa Rodzice
przynieśli Go do świątyni, by ofiarować Go Bogu, zgodnie
ze zwyczajem prawa. Po obrzezaniu, według nakazu
Prawa, należało spełnić dwa obrzędy: pierworodny
syn powinien zostać ofiarowany Panu, a następnie wykupiony,
matka natomiast powinna zostać oczyszczona
z nieczystości, w którą w świetle prawa popadła.
Ofiarowanie wszystkiego, co pierworodne, dokonywało
się na pamiątkę cudownego wyzwolenia ludu Izraela
z niewoli egipskiej. Wszyscy pierworodni byli ofiarowani
Panu Bogu, a następnie zwracani ludowi. Można powiedzieć,
że nigdy jeszcze w tej świątyni nie było podobnej
ofiary i nigdy się już ona nie powtórzy. Następną
ofiarę złoży sam Jezus poza miastem, na Kalwarii. Dzisiejsze
święto wzywa nas do oddania Panu raz jeszcze
naszych pragnień, myśli, uczynków – całego naszego
życia. Zachęca do ofiarowania najdrobniejszych nawet
rzeczy codziennych, a także innych, ważnych wydarzeń.
We wszystkim należymy do Boga.