loading

2019.02.03 – 4 NIEDZIELA W CIĄGU ROKU, C

Święty Jan napisał w Prologu swojej Ewangelii, że
Boga nigdy nikt nie widział (J 1, 18). To prawda, której
trudno zaprzeczyć. Jednakże czytając dalej tekst Jana,
przekonamy się, że Tym, który nam o Bogu powiedział,
który Go objawił, jest Chrystus – Boży Syn. Ileż razy
pragnęlibyśmy zobaczyć, usłyszeć, spotkać, dotknąć
Boga, nacieszyć się Jego obecnością. Jeśli tylko pozwolimy
sobie na to, by spróbować przekroczyć tylko
to, co fizyczne, widzialne i materialne, to dostrzeżemy
wiele znaków Jego obecności w naszym życiu. Taki też
jest jeden z wymiarów przeżywania dnia świętego – niedzieli:
dostrzec Boga w mojej codzienności. Dostrzec –
i jak mówi dzisiejsza koleta – chwalić Go z całej duszy
oraz miłować braci.