loading

2019.02.04 – Poniedziałek 4 tygodnia zwykłego

Zło jest przewrotne. Ale to nie od niego powinniśmy
zacząć, bo od niego nic się nie zaczyna. Deus semper
maior – Bóg jest zawsze większy: tej prawdy nie powinniśmy
nigdy tracić sprzed oczu i z serca. Życie może nas
doświadczać. Czasem nawet dość boleśnie. Tym bardziej
potrzebujemy wiary, która pozwoli nam się ostać
i wytrwać zarówno wobec nieprzeniknionej tajemnicy
cierpienia, jak i wobec zakusów i ataków złego. Nie ma
prostych recept na życie. Jeśli ktoś proponuje nam prostą,
trzeba zbadać, czy nas nie oszukuje i nie zwodzi.
Wiara jest łaską – bo jest darem Boga, ale i jest odpowiedzią
– zaangażowaniem człowieka. Prośmy dziś dla
siebie samych i dla nas wszystkich o łaskę prawdziwej
wiary. Pamiętajmy też szczególnie o tych, którzy są kuszeni
w wierze, i o tych, którzy nie zdołali jej zachować.
To nasza powinność.

jest