loading

2019.02.05 – ŚW. AGATY

Męczeństwo nie jest ani ideałem, ani cnotą. Jest
konsekwencją pójścia za Jezusem do końca. Do końca
to znaczy aż poza granicę śmierci i doczesności. To umiłowanie
Chrystusa i prawdy Jego Ewangelii ponad swoje
życie. To w końcu upodobnienie się do Pana Jezusa,
który zamiast radości, którą Mu obiecywano, przecierpiał
krzyż, nie bacząc na jego hańbę (I czytanie). Agata,
której imię w języku greckim oznacza „dobra”, jest jedną
z wielu męczennic, ofiar prześladowań chrześcijan
w Cesarstwie Rzymskim w III wieku. Jej los był jednak
szczególnie ciężki, bo egzekucję poprzedzono wyrafinowanymi
torturami. Odnosząc zwycięstwo nawet nad
tak nieludzkim cierpieniem, Agata i wielu innych świadków
uczy, że jeśli wszystko w naszym życiu będzie poddane
Chrystusowi, staniemy się rzeczywiście i w pełni
wolni, bo tylko miłość wyzwala, a Miłość całkowita wyzwala
całkowicie.