loading

2019.02.06 – ŚWIĘTYCH PAWŁA MIKI I TOWARZYSZY

Dzisiaj także wspominamy świętych męczenników.
Nie chodzi o uprawianie kultu cierpienia, ale być
może o uświadomienie sobie prostego faktu, że oni –
łącząc swoją śmierć z odkupieńczą śmiercią Jezusa,
stają się także dla nas źródłem życia i błogosławieństwa.
Niezależnie od tego, czy żyją w XVI, czy w XXI
wieku, w Japonii czy w Polsce stanowią z nami jeden
i ten sam Kościół – Ciało Chrystusa. A my, choć znamy
ich tylko z imienia, jesteśmy połączeni z nimi więzami
krwi, która łączy mocniej niż ta naturalna. To jest
Krew, która daje życie wieczne. Stajemy dziś więc jako
wierzący z pogłębioną i odnowioną świadomością, że
stanowimy jedno. Tym, który nas łączy, jest nasz Pan,
Jezus Chrystus, bo łaska Pana jest wieczna dla Jego
wyznawców, a Jego sprawiedliwość nad (…) wszystkimi,
którzy strzegą Jego Przymierza (psalm responsoryjny).
Podejmijmy duchowe wyzwania, jakie niesie nasza
codzienność, świadomi, że nie jesteśmy w nich sami.