loading

2019.02.10 – 5 NIEDZIELA W CIĄGU ROKU, C

Ludzka słabość i Boża moc, grzeszność człowieka
i świętość Boga to dwie rzeczywistości, na które nie
wolno patrzeć oddzielnie, gdyż Bóg obejmuje je jednym
i tym samym spojrzeniem. One nie stanowią przeszkody
dla Jego działania, jeśli tylko oporu nie będzie stawiał
człowiek zbyt skoncentrowany na swoich brakach
i swojej grzeszności. Tajemnicą Bożego działania jest to,
że to nawet nie grzech i małość ludzka stanowią przeszkodę
oddzielającą nas od Zbawcy, a raczej nasza samowystarczalność
lub po prostu pycha niepozwalająca
nam zgodzić się na Bożą interwencję. Taka jest logika
Bożego działania i miłości, Tego, który umiłował nas do
końca, bo tak kocha Bóg. Prorok Izajasz i apostoł Piotr
się przemogli. Teraz tylko pytanie: jak będzie ze mną?