loading

2019.02.11 – Poniedziałek 5 tygodnia zwykłego

Stajemy przed Bogiem jako Jego stworzenie: piękne,
upragnione i ukochane przez Ojca. Jednakże zarówno
nasze ciało, jak i nasz duch często nie domagają.
Wymagają uleczenia. Sam Bóg jest najlepszym i w zasadzie
jedynym Lekarzem, któremu przysługuje ten tytuł
w całej pełni. On zna nas doskonale i potrafi znaleźć
najlepsze rozwiązanie na nasze niedomagania i choroby.
Z naszej strony potrzeba do tego ufności, czyli postawy
otwartości i zawierzenia Bogu. To Jezus głosi Ewangelię
o królestwie i leczył (leczy nadal) wszystkie choroby
wśród ludu (aklamacja przed Ewangelią). Niech więc
także dziś lekarstwem będzie dla nas moc Jego słowa,
które do nas kieruje. Niech Ono przyniesie nam zdrowie
duszy i ciała. Najważniejsze jest to, by być gotowym
całym sercem przyjąć tę łaskę, której udziela nam Pan.