loading

2019.02.12 – Wtorek 5 tygodnia zwykłego

Słowo Boże przekonuje nas w wielu miejscach i na
wiele różnych sposobów, że Bóg ma upodobanie w sercach
czystych, w prawdzie, uczciwości i jednoznaczności.
Nie bez powodu modlimy się o to, by przyjmowanie
Ciała i Krwi Chrystusa kształtowało w nas postawę pomocną
w prowadzeniu takiego życia, które będzie przyczyniać
się do zbawienia całego świata (por. modlitwa po
komunii). Każdy z nas otrzymał od Boga jedyne i niepowtarzalne
życie oraz powołanie. Wierność jemu i wypełnianie
go zgodnie z zamysłem Stwórcy prowadzi nas do
życia harmonijnego i wypełnionego sensem. Bez Boga
powracamy do chaosu i bezsensu, czego symptomem
jest życie dwuznaczne i obłudne, które nigdy nie może
podobać się Panu, choćby stroiło się w pozory religijności
czy pobożności.