loading

2019.02.13 – Środa5 tygodnia zwykłego

Bóg nie odmawia nam nigdy swojej łaski. Nie pozbawia
nas swojej pomocy. Wyposażył nas we wszystko,
czego potrzebujemy, aby osiągnąć zbawienie. Słusznie
więc powinniśmy powtarzać, że całą nadzieję pokładamy
w łasce niebieskiej (kolekta). Innymi słowami wyraził tę
myśl św. Paweł, mówiąc, że to Bóg jest w nas sprawcą
i chcenia, i działania zgodnie z Jego wolą (Flp 2, 13).
Problem jedynie w tym, że to my nie zawsze jesteśmy
gotowi, by okazać Bogu posłuszeństwo, zaufać Jego
słowu, które jest Prawdą i nas nie zwodzi, ale prowadzi
ku prawdziwemu Życiu, że jest Drogą (por. J 14, 6). Potrzebujemy
więc takiego serca, które – uległe Bożemu
słowu – wyda w nas dobry owoc, odrzucając wszystko
to, co sprzeciwia się tej wielkiej godności, jaką Bóg obdarzył
nas już w dziele stworzenia.

jest