loading

2019.02.14 – ŚWIĘTYCH CYRYLA, MNICHA, I METODEGO, BISKUPA

Niedługo po objęciu posługi Piotra św. Jan Paweł II
ogłosił (30 grudnia 1980 r.) Świętych Cyryla i Metodego
współpatronami Europy (wówczas obok św. Benedykta).
Cyryl i Metody są uważani za apostołów Słowian. Swą
działalność misyjną i apostolską wśród nich prowadzili
w łączności z Patriarchatem w Konstantynopolu oraz
ze Stolicą Apostolską w Rzymie, która potwierdziła ich
misję. Dali oni w ten sposób dowód jedności Kościoła
Wschodu i Zachodu, różniącego się jedynie sprawowanym
obrządkiem liturgicznym. Także dzisiaj stanowią dla
nas wzór jedności. Wiara i miłość są tym, co łączy ludzi
najmocniej. Idąc w ich ślady oraz naśladując ich gorącą
miłość Boga i wiarę w Niego potwierdzoną czynami,
także i my możemy stać się przyjaciółmi Boga, a gorliwie
głosząc prawdę Bożą, zasłużyć na wieczną chwałę
(antyfona na wejście).

jest