loading

2019.02.15 – Piątek 5 tygodnia zwykłego

Święty Augustyn wypowiedział znamienne słowa:
„Bóg stworzył nas bez nas, ale bez nas nie może nas
zbawić”. Nic nie zmieniło się od czasów wielkiego ojca
Kościoła. Ten, który jest Panem i Stwórcą wszechświata
i każdego z nas, nieustannie czeka, można by wręcz
dodać – pokornie czeka, aż jego stworzenie odpowie
„tak” na zaproszenie do miłowania. Tymczasem, jak poucza
nas słowo Boże od samego początku, człowiek jest
w stanie powiedzieć Bogu „nie”. Niestety także definitywnie.
To jest mysterium iniquitatis – tajemnica nieprawości.
Niech łaska Boża nas strzeże i prowadzi, abyśmy
zawsze wołali jak autor jednego z psalmów: Gotowe
jest moje serce (Ps 108, 2a), i otwierając się szczerze,
odpowiadali miłością na miłość.