loading

2019.02.16 – Sobota 5 tygodnia zwykłego

Czas obecny można bez wątpienia nazwać czasem
wielkiego Bożego Miłosierdzia. Pan Jezus daje nam
czas na nawrócenie i pokutę. Potrzebujemy jej wszyscy,
bo wszyscy nosimy w sobie rzeczywistość grzechu
ze wszystkimi jego konsekwencjami. Ratunek nie jest
więc w nas samych – naszych zdolnościach, przymiotach
czy jakimkolwiek działaniu. Jest w łasce przebaczenia,
którą okazuje nam miłosierny Pan. Świadomość,
że jesteśmy tak obdarowani, prowadzi do uwielbienia
i dziękczynienia: Przyjdźcie, uwielbiajmy Boga, zegnijmy
kolana przed Panem, który nas stworzył, albowiem
On jest naszym Bogiem (antyfona na wejście). Jest tym,
w którym jest nasz ratunek. Przez grzech sprowadzamy
na siebie cierpienie i śmierć, ale Bóg sam ofiarował się
w swoim Jednorodzonym, abyśmy nie zginęli.