loading

2019.02.17 – 6 NIEDZIELA W CIĄGU ROKU, C

Słowo Boże zapisane na kartach Pisma Świętego
często stawia nas przed koniecznością wyboru. Jednym
z ulubionych motywów autorów biblijnych jest motyw
drogi, a nawet dwóch dróg − drogi błogosławieństwa
i przekleństwa, prawdy i fałszu, prawości i nieprawości,
ufności i braku zaufania. Bóg do każdego z nas
mówi nieustannie: „wybieraj!”. Jesteś człowiekiem wolnym,
więc nawet na miłość możesz odpowiedzieć tylko
w pełnej wolności. Warunkiem dokonywania przez Boga
Jego wielkich dzieł w naszym życiu jest ufność i wiara,
czyli poddanie się Bogu bez lęku. Lęk stawia między
człowiekiem a Bogiem mur, który i tak ostatecznie został
zburzony przez Chrystusa (por. Ef 2, 14). Możemy
więc w całkowitej ufności zbliżać się do Boga i czerpać
z obfitości Jego darów.

jest