loading

2019.02.19 – Wtorek 6 tygodnia zwykłego

W codziennej modlitwie powtarzamy słowa z modlitwy
„Ojcze nasz”: bądź wola Twoja, jako w niebie, tak
i na ziemi. Pragniemy, aby wola Boża, czyli odwieczny
zamysł Jego miłości, plan, jaki Bóg ma dla mnie i dla
całego świata, mógł być szczęśliwie realizowany, tak jak
pragnie tego nasz Ojciec w niebie. Jednakże największą
przeszkodą dla wypełnienia tej prośby jesteśmy my sami.
To przez moje osobiste, złe wybory grzech zamieszkuje
w tym świecie. Łatwiej nam zauważyć zło, które nas
otacza, niż to, które skrada się i roznieca w moim sercu.
Naprawę świata trzeba rozpocząć od siebie: nie skazywać
innych grzeszników na potop, nie szukać faryzeuszy
czy podstępnego Heroda gdzie indziej, jak tylko
w sobie samym.