loading

2019.02.20 – Środa 6 tygodnia zwykłego

Chrześcijanami stajemy się przez łaskę chrztu. Ten
symboliczny gest zanurzenia nas w wodach chrzcielnych
oznacza zanurzenie w Śmierci i Zmartwychwstaniu
Chrystusa. Szeroko omawia to zagadnienie św. Paweł
w Liście do Rzymian (zob. Rz 6). Tajemnica paschalna
naznacza więc nasze życie i uzdalnia, byśmy jak nasz
Pan przechodzili ze śmierci do życia: ze śmierci grzechu
do życia w łasce, ze śmierci nienawiści do życia
miłości. W ten sposób całe nasze życie upodabnia się
coraz bardziej do życia Chrystusa, którego mamy naśladować.
Pamiętajmy o tym nie tylko podczas podniosłych
chwil świątecznych, ale każdego zwykłego dnia, jak ten
dzisiejszy, że jedynie umierając z Chrystusem dla naszego
„ja”, dla egoizmu, mamy szansę powstać z Nim
z martwych do prawdziwego życia w Bogu.