loading

2019.02.21 – Czwartek 6 tygodnia zwykłego

Bóg nigdy nie opuścił człowieka, choć ten opuszcza
Go nieustannie. Aby ta więź nie uległa ostatecznemu
zniszczeniu, Bóg zawarł z nami nowe i niezniszczalne
przymierze przez ofiarowaną za nas Krew swojego
Syna. Nie ma takiego grzechu i takiej niewierności, która
by zmazywała, czy niszczyła tę więź. Śmiało można
powiedzieć, że Bóg zrobił już wszystko, a nawet –
chciałoby się paradoksalnie dorzucić – jeszcze więcej.
Teraz najistotniejsza jest odpowiedź, na jaką od każdego
z nas oczekuje indywidualnie. Dlatego pyta: „A wy,
a Ty – za kogo mnie uważasz”? „Kim ja dla Ciebie jestem”?
Od szczerej odpowiedzi na to pytanie zależy jakość
naszego życia.