loading

2019.02.22 – KATEDRY ŚWIĘTEGO PIOTRA

To święto jest jedyne w swoim rodzaju. Nie świętujemy
żadnej tajemnicy z życia Jezusa, nie wspominamy
świętego lub rocznicy poświęcenia kościoła. Spoglądamy
ze czcią na… krzesło. Chodzi o katedrę św. Piotra. Słowo
„katedra” kojarzy się z kościołem biskupa. I słusznie,
ale pierwotnie to słowo oznaczało podwyższone miejsce,
z którego nauczał biskup. Katedra św. Piotra przypomina
o trwaniu misji, którą Jezus powierzył Rybakowi znad
Jeziora Galilejskiego. Każdy kolejny biskup Rzymu jest
jednocześnie pasterzem całego Kościoła. Podstawową
jego funkcją jest strzeżenie i przekazywanie drogocennej
perły – Ewangelii. Szymonie, Szymonie – mówił Jezus
– (…) prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara.
Ty natomiast, gdy się nawrócisz, utwierdzaj twoich braci
(Łk 22, 31-32). Dzisiejsze święto przypomina o tym, że
Stolica Piotrowa jest podstawą jedności Kościoła. Kościół
modli się, aby pośród zamętu świata nasza wiara
pozostała nienaruszona (kolekta).