loading

2019.02.23 – ŚW. POLIKARPA

Święty Polikarp należy do ojców apostolskich. Mianem
tym określa się świętych pisarzy kościelnych, którzy
żyli jeszcze w czasach apostolskich i przekazali nam
pewne treści pochodzące od apostołów. Ojcowie ci są
bezpośrednim łącznikiem pomiędzy uczniami Chrystusa
a chrześcijaństwem lat późniejszych. Według św. Ireneusza
(+ 202) Polikarp był uczniem św. Jana Ewangelisty.
Tertulian i św. Hieronim przekazali nam informację,
że św. Jan Apostoł ustanowił swojego ucznia, Polikarpa,
biskupem w Smyrnie (dzisiejszy Izmir), w Małej Azji.
W taki sposób doświadczamy tajemnicy jedności Kościoła.
Zarówno pierwsi uczniowie Chrystusa i ich naśladowcy,
jak i my żyjący współcześnie tworzymy jeden
i ten sam Chrystusowy Kościół. Świadomość takiej tożsamości
i przynależności niech pobudza i nas do przynoszenia
dobrych owoców naszej wiary i nawrócenia.

jest