loading

2019.02.25 – Poniedziałek 7 tygodnia zwykłego

Wiara i zaufanie to postawy, które pomagają nam
się zbliżyć do Boga i doświadczać Jego miłosierdzia
i działania w naszym życiu. To nie Bóg nie jest hojny,
ale to my zamykamy Mu dostęp do naszego życia przez
niewiarę i nieufność. Oczywiście łatwo mówić o zaufaniu,
gdy wszystko układa się pomyślnie, ale to doświadczenie
braku, niedomagania czy nawet cierpienia otwierają
nas w pełni na uzdrawiającą moc łaski Pana. Tak
rozumiana mądrość nie jest nabytą wiedzą, ani jakąkolwiek
umiejętnością. To umiejętność szczególna, która
predysponuje nas do przyjęcia ogromu łask, jakimi
obdarza nas nieustannie nasz Ojciec niebieski. Prosić
o taką mądrość, to znaczy rozumieć to, czego pragnie
Bóg. Niech Eucharystia otwiera nas na mądrość zstępującą
z góry (zob. Jk 3, 17).