loading

2019.03.01 – Piątek 7 tygodnia zwykłego

Współczesny świat dużo mówi o relacjach: o sposobach ich budowania, utrzymywania oraz pielęgnowania. A mimo tak wielkiej wiedzy i umiejętności ludzie nadal czują się samotni, oszukani i zdradzeni. Receptą na dobre, trwałe i piękne relacje jest sam Bóg. To On w swoim słowie daje nam bardzo konkretne wskazówki do kształtowania naszych ziemskich więzi. On pragnie przez ludzkie przyjaźnie i miłości ukazać nam piękno jedności Trójcy Świętej. Warto zatem, zgłębiając mądrość słowa Bożego, odnosić je do swoich relacji przyjacielskich, małżeńskich i rodzinnych, aby już tu i teraz poczuć przedsmak nieba, aby ten świat uczynić serdeczniejszym.